KBDP YOSEIKAN BUDO

uno

hpcat

El Yoseikan Budo uneix a la tradició de les arts marcials la modernitat dels esportsde combat. D'aquesta manera es poden practicar tècniques de percussió (mans,peus, genolls, colzes, cap ...), de claus (torsions extensions articulars),projeccions, immobilitzacions, estrangulacions, utilització d'armes (tradicionals ocobertes d'escuma). ..

Aquest art marcial, creat al final dels anys 60 per Maitre HIRO MOCHIZUK, es practica en 33 països repartits en els cinc continents, entre els quals es desracan, França, Itàlia, Suïssa, Anglaterra, Portugal, Canadà des de l'any 1993, Espanya

Pàgina de l'Associació Esportiva Yoseikan Budo Catalunya

www.actiweb.es/aeybc/

hpcas

El Yoseikan Budo une a la tradición de las artes marciales la modernidad de los deportes de combate. De esta manera se pueden practicar técnicas de percusión (manos, pies, rodillas, codos, cabeza...), de llaves (torsiones y extensiones articulares), proyecciones, inmovilizaciones, estrangulaciones, utilización de armas (tradicionales o cubiertas de espuma)...

 

Este arte marcial, creado al final de los años 60 por Maitre HIROO MOCHIZUK, se practica en 33 paises repartidos en los cinco continentes, entre los que se desracan, Francia, Italia, Suiza, Inglaterra, Portugal, Canada y desde el año 1993, España

 

Página de la Asociació Esportiva Yoseikan Budo Catalunya

www.actiweb.es/aeybc/

 dos

 

Calendario de Actividades Anuales YOSEIKAN

 http://www.actiweb.es/aeybc/pagina6.html

Instructores y Cinturones Negros del Departamento de YOSEIKAN de la  F.C.K.B.M.T.

 http://www.actiweb.es/aeybc/trainer_instructores_yb.html

 

 Responsable del departamento de YOSEIKAN: José Manuel Garcia

 

 

 

 

 

Marques Col.laboradores